Kommunen brister i klagomålshantering

I april granskade Skolinspektionen hur Ulricehamns kommun, som huvudman, hanterar klagomål mot utbildning. I början av juni kom resultatet av granskningen.
Ulricehamn • Publicerad 29 juli 2017