Kajsa Kettil: Kajsa Kettil: När inkludering i klassrummet gör alla till förlorare

När alla elever oavsett förutsättningar ska integreras i klassrummet sviker vuxenvärlden både barn med och utan särskilda behov.