Insändare: Inte mycket till svar från vänster

Stort tack för ditt svar Arne, frågan är viktig och behöver debatteras. Däremot frågar jag mig vad det egentligen var för ett svar, faktiskt inte mycket till svar alls om jag ska vara ärlig.
Insändare • Publicerad 2 april 2020
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Arne efterlyser färskare argument så låt oss köra på det. 10/12 - 2018, alltså för bara drygt ett år sedan, släppte EU:s byrå för mänskliga rättigheter, en studie som behandlar vad som kallas "den nya antisemitismen".

Denna rapport, som intervjuat långt över 16.000 judar från bland andra Sverige visar tydligt att problemet med antisemitism i Västeuropa främst härrör från radikala muslimska kretsar, personer med bakgrund i Mellanöstern och av personer som sammankopplar judar med Israel. Kopplingen till högerextremism eller kristen fundamentalism, är, om man ska lita på respondenterna i studien, relativt sett, låg.

För Sveriges del visar siffrorna att nästan hälften av förövarna haft extrema muslimska uppfattningar, en fjärdedel hyst vänsteråsikter och att antisemitiska angrepp härrörande ur den extrema högern stått för en femtedel av angreppen.

Givetvis går det inte alltid att veta vilka uppfattningar förövaren har men studien är ändå tydlig, lyssnar man på respondenterna så är det stora problemet i Västeuropa inte en plötslig högerextrem våg riktad mot judar utan dåd utförda av radikala muslimer som motiveras av Israel i sitt judehat.

Här har Arnes eget parti ett stort eget ansvar, då Vänsterpartiet, tillsammans med Socialdemokratin, fortfarande legitimerar starka antisemitiska krafter i form av Al Fatah och Hamas, två partier som V och S mer än gärna samarbetar med trots att de kallar judar för apors och hundars avkomma och har utrotning av judar inskrivna i sitt partiprogram (Hamas).

Speciellt tragiskt blir det när företrädare för S och V i sitt hyckleri står här hemma med en påstådd, påklistrad känslighet för antisemitism när det gäller SDs historia, samtidigt som man helt ogenerat legitimerar antisemitismen i Hamas och Al Fatah och de Palestinagrupper man gång på gång blir påkomna att demonstrera tillsammans med då det skriks antisemitiska slagord.

Vår journalistkårs skuld i detta är inte heller den obetydlig, den medvetet ensidiga och likriktade rapportering som vill göra gällande att all antisemitism alltid kommer från höger och att det är SD och NMR vi ska se upp med gör att de förut nämnda grupper som tagit med sig sin antisemitism hit känner att deras åsikt legitimeras, inte bara för att deras åsikter aldrig problematiseras utan för att de dessutom, sina åsikter till trots, åtnjuter både V och S fulla stöd.

Ni har ett stort eget ansvar för den legitimering av och därmed den ökande importerade antisemitismen, den nya antisemitismen i Sverige.

Mattias Bengtsson, Sverigedemokraterna

Magnus Persson Husberg