Insändare: Hur går den bilden ihop med ett nedläggningshotat fritidshem?

I Grönahög är det ideella engagemanget i våra föreningar stort. Vi i föreningarna tillsammans med våra medlemmar är vana vid att på egen hand genomföra projekt och kämpa för vår bygd.
Insändare • Publicerad 29 mars 2020
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lingontuvan Grönahög. Arkivbild.
Lingontuvan Grönahög. Arkivbild.Foto: Christer Seldevall

Detta för att göra Grönahög till ett attraktivt område att bo i. Det rimmar väl med den bild som Ulricehamns kommun och NUAB vill förmedla, om en levande landsbygd med möjligheter, en landsbygd att älska (som kommunen marknadsförs en på helsida i Lantlivs februarinummer).

Hur går den bilden ihop med ett nedläggningshotat fritidshem?

Fler och fler vill bosätta sig på landet, särskilt i den generation som har eller planerar att skaffa barn. Dessa när ofta en dröm om att odla, närhet till skog och frisk luft och ökat avstånd från den stress som finns i större städer. För att locka dem till kommunen är en tillgänglig och fungerande barnomsorg oerhört viktig, inte minst på de mindre orterna.

Medlemmarna i Grönahögs olika föreningar har en stor farhåga; att en eventuell flytt av fritids i det långa loppet kommer att leda till en nedläggning av Lingontuvans förskola. Förskolan och fritidshemmet har burit varandra under de ca 30 år de varit verksamma på orten. När antalet förskolebarn varit lågt har det varit fler fritidsbarn och tvärtom. Om man tar bort en del av denna ekvation är det inte svårt att förstå vår farhåga. Om barnomsorgen försvinner helt minskar chansen avsevärt att locka till sig yngre människor och vi blir en avfolkningsbygd.

Det är uppenbart att vi som lever i Grönahög och förvaltningen ser frågan på två olika sätt. Förvaltningen hävdar att de följer lagen, men lagen kan tolkas på olika sätt. I t.ex. Tranemo kommun fungerar det utmärkt att ha en kombinerad förskola och ett fritids på annan ort än skolan. Alltså handlar det till sist om viljan. De vinster, främst organisatoriska, förvaltningen räknar med att erhålla genom en flytt av fritidsverksamheten i Grönahög, anser vi vara mycket mindre än vad som faktiskt förloras.

Om visionen med en levande landsbygd ska infrias känner vi alla att fritidshemmet bör få vara kvar. Annars blir den bild som Ulricehamns kommun och NUAB vill förmedla, om en levande landsbygd med möjligheter, en landsbygd att älska, bara tomma ord.

Grönahögs Hembygdsförening

Grönahögs IK

Föreningen Grönahögs Bygdegård

Grönahögs Samhällsförening