Införande av fast kontaktperson inom hemtjänsten skjuts på framtiden

Förslaget att införa en modell med fast kontaktperson inom hemtjänsten får tills vidare ligga på is, enligt ett beslut i kommunstyrelsen.
– Jag ställer mig frågande till det, säger Adela Brkić Carlsson (L).
Ulricehamn • Publicerad 24 januari 2022