Ifrågasätter rättssäkerheten i byggärende

Det olovliga boendet hade redan avvecklats, varför Samverkansnämnden inte längre såg motiv att besluta om byggsanktionsavgift. Nu ifrågasätter politiker i nämnden skälen till varför handläggningen av tillsynsärendet drog ut på tiden.
Ulricehamn • Publicerad 21 december 2016