Har säkrat 44 stenar på Hössna kyrkogård

Hembygdsföreningen i Hössna har tagit över skötseln av gamla gravstenar. Nu har man delvis grävt ner och säkrat gamla gravstenar för att undvika att kyrkan tar bort stenarna.
Hössna • Publicerad 20 juni 2017