Han efterfrågar ökad kunskap om risker för översvämning vid Tolken

Det behövs ökad kunskap om hur Tolken och Viskan med närområden påverkas av regleringar samt en ökad nederbörd till följd av klimatförändringar.
Hökerum • Publicerad 7 april 2022
Foto: Anton Hedberg