Hälsobrunnen utökar för att klara patienttrycket

En större om- och tillbyggnad av Hälsobrunnen vårdcentral är nu genomförd. Fler undersökningsrum ger möjlighet att möta det ökande antalet patienter som söker vård.
Ulricehamn • Publicerad 30 januari 2020
Foto: Pernilla Rudenwall