Henrik Erickson: Fysisk aktivitet är viktigare än idrott