Fynd av miljögifter i blivande bostadsområde

Miljögifter har påträffats i marken i kvarteret Fiskebacken där nya flerfamiljshus planeras.
Ulricehamn • Publicerad 21 januari 2020 • Uppdaterad 29 januari 2020
Foto: Pernilla Rudenwall