Fritids i Grönahög: Riskanalys ska göras före beslut

Skolchefen hänvisar till den risk- och konsekvensanalys som nu ska göras med anledning av inriktningsbeslutet att flytta fritidsverksamheten från Grönahög till Gällstad
Grönahög • Publicerad 10 mars 2020
Foto: Pernilla Rudenwall