Frågetecken inför valen av styrande politiker

Vid torsdagens sammanträde med kommunfullmäktige kommer en lång rad val av ledamöter i styrelser och nämnder att genomföras. Ett av flera frågetecken gäller hur mötet kommer att hantera frågan om ledningen för kommunfullmäktige.
Ulricehamn • Publicerad 15 december 2022
Foto: Henrik Erickson