Få synpunkter på nya Marknadsplatsen

Ytterligare några dagar återstår för att yttra sig över planprogrammet för stadsutveckling i Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn. Hittills har tre yttranden kommit in.
Ulricehamn • Publicerad 31 juli 2017