Annons

Er syn på vindkraft hotar vår bygemenskap

Står vi grannar mest i vägen när ni har siktet inställt på inkomster från exploateringar, frågar sig Vindkraftsgruppen i Grönahög.
Insändare • Publicerad 16 maj 2020
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är ledsamt att se hur vissa värderar ägande och pengar högre än sina medmänniskors livsmiljöer, skriver Vindkraftsgruppen i Grönahög.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är med besvikelse som vi läser UT:s rapportering om inkomna synpunkter på kommunens vindkraftsplan. Det första som möter oss är en fastighetsägare som vill ha möjlighet att bygga vindkraftverk i Grönahög på grund av det ekonomiska tillskottet.

Sen är det en person som vänder sig mot att vindkraftsområdena som Vattenfall ansökte om att få bebygga har tagits bort i förslaget, och till sist är det styrelsen för LRF i Grönahög som motsätter sig ”stora och tysta områden” utanför Komosses naturreservat.

Annons

Det är ledsamt att se hur vissa värderar ägande och pengar högre än sina medmänniskors livsmiljöer. Sett till resonemanget i synpunkterna så undrar vi hur ni som ställer er bakom yttrandena ser på bygdegemenskapen?

Spelar det ingen roll att en mycket stor del av oss som bor i Grönahög känner en djup oro inför att ha vindkraftverk nära inpå, med tanke på hälsa, djur, natur och annat som gör att vi annars trivs så bra?

”Hur denna gemenskap kommer att påverkas om ännu en process drar igång är däremot svårt att säga.”

Står vi grannar mest i vägen när ni har siktet inställt på inkomster från exploateringar? Eller är vi ens grannar? Kanske är du bara ägare – inte boende, och struntar fullständigt i hur användandet av marken påverkar oss som bor här?

Aktuell forskning från Göteborgs universitet bekräftar till exempel det som många har vittnat om under lång tid, nämligen att det pulserande ljudet från vindkraftverk stör sömnen och orsakar hälsoproblem.

Angående LRF:s klagomål, så är ljudmiljön enligt Naturvårdsverket en viktig kvalitet för upplevelsen av natur- och kulturmiljöområden och har stor betydelse för att nå flera av de nationella miljökvalitetsmålen. Stora tysta områden begränsar inte normalt jord- och skogsbruk. Däremot innebär det områden fria från ständiga störningar från trafik, industrier eller högljudda fritidsaktiviteter. Vad är det som LRF:s medlemmar planerar att ändra i vår ljudbild, så att förslaget om de tysta områdena anses vara ett hinder?

Vi upplever att Grönahög gick ur Vattenfalls vindkraftsprocess med bygdegemenskapen intakt. Det blev mycket klart vad en stor del av invånarna tycker om konsekvenserna det innebär att få stora verk nära inpå sitt livsutrymme. Hur denna gemenskap kommer att påverkas om ännu en process drar igång är däremot svårt att säga, då ingen markägare nu kan säga sig vara ovetande om sina grannars farhågor.

Vindkraftsgruppen i Grönahög

Annons
Annons
Annons
Annons