Domstol ger klartecken till nytt reningsverk i Vist

Intresset av ett nytt reningsverk väger tyngre än invändningarna från fastighetsägare i närområdet, som befarar störande lukt och buller.
Det är mark- och miljödomstolens slutsats efter att ha prövat inkomna överklaganden mot detaljplanen som öppnar för nytt energi- och miljöcenter på Vist i Ulricehamn.
Ulricehamn • Publicerad 16 november 2020
Foto: Pernilla Rudenwall Petrie