Christer Seldevall: Christer Seldevall: Kvinnligt, manligt, mänskligt – bottenlös debatt om känsliga vägval

Enligt Vårdguidens språkliga riktlinjer ska man undvika ord som man och kvinna. Detta förklaras med en strävan efter ett normkritiskt perspektiv. Således finns formuleringar som ”personer som har en penis” i deras informationsmaterial.
Foto: HENRIK MONTGOMERY