Bristande rutiner i det tillfälliga flyktingmottagandet

I samband med det tillfälliga flyktingmottagandet 2015-2016 frångick Ulricehamns kommun i vissa fall sina rutiner samt gällande policy för hur verksamheten skulle bedrivas.
Ulricehamn • Publicerad 28 april 2017