Bo Högborn: Bo Högborn: Fram för fler Hökerum!

Utan visioner sker inga positiva samhällsförändringar. Låt oss hoppas att Hökerums väg- och samhällsförenings tankar kring utvecklingen av Hökerum och dess närområde sporrar andra att bli visionära.