Beslut om nedläggning av barn- och ungdomsmedicinska mottagningen dröjer

Ett steg mot stängning av barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Ulricehamn togs i torsdags. Det definitiva beslutet kommer att fattas av regionstyrelsen.
Ulricehamn • Publicerad 26 april 2019