Nyheter

Berguv sista hindret för R40

En artskyddsprövning är vad som krävs innan nya riksväg 40 kan börja byggas. Det skriver länsstyrelsen i sitt yttrande över arbetsplanen.
Nyheter • Publicerad 5 februari 2010

Det är arbetsplanen för väg 40 sträckan Borås-Ulricehamn på sträckan Dållebo-Hester yttrandet gäller. Det enda som nu återstår är att på ett tillfredsställande sätt lösa frågorna kring den berguv som är etablerad i området vid den blivande tunnelmynningen.

För berguv gäller en artskyddsförordning. Målet är att berguven i området ska kunna överleva en utbyggnad av vägen.

Innan R40 byggs krävs en artskyddsprövning. I de fall en dispens kan medges kommer sådana villkor föreskrivas som behövs för att trygga artens fortlevnad i området, skriver länsstyrelsen. Fortsatt dialog kring berguven kommer därför att ske i samband mede denna prövning.

”Länsstyrelsen förutsätter att stor vikt läggs vid att på bästa möjliga sätt skapa en miljö kring vägen i vilken Berguven kan fortsätta att existera på platsen”.

Utöver detta är länsstyrelsen nöjda med den arbetsplan som tagits fram. Tillsammans med bifogat material ger den en bra och tydlig beskrivning av bakgrund och motiv till de förändringar som föreslås i planen.

De synpunkter på lokalisering och utformning som framförts i planeringsprocessen har enligt länsstyrelsen beaktats på ett rimligt sätt. Länsstyrelsen förutsätter också att redovisade åtgärder för att undvika skador i miljön genomförs och följs upp i ett uppföljningsprogram.

Överlag är länsstyrelsen nöjda med den arbetsplan som tagits fram inför byggandet av R40 delen Dållebo-Hester:

? Arbetsplanen ger god information om vägområdet och utgör ett bra underlag för bedömning av vägens fysiska och miljömässiga intrång. Viktiga konsekvenser för miljön har behandlats på ett korrekt sätt.

? Vägen strider inte mot kommunens översiktsplan eller gälande detaljplaner.

? Området berör riksintressen i form av hushållningsbestämmelser för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö. Länsstyrelsen bedömer att vägbyggena inte påtagligt skadar riksintressena.

? Rimliga bullerdämpande åtgärder föreslås, gällande trafikbuller och berörd bebyggelse. Inomhusnivåer för buller ska alltid klaras.

? Ur fiskesynpunkt berörs värdefulla vattendrag, men skyddsåtgärder föreslås. Ett miljöuppföljningsprogram ska upprättas utifrån de i planen föreslagna åtgärderna.

Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.