Bryter negativa trenden – fler elever behöriga till gymnasiet

Efter några år av sjunkande resultat och icke uppfyllda mål så visar niornas slutbetyg en positiv förändring. Både när det gäller meritvärde men också behörighet till gymnasiet.
– Det är så klart glädjande, säger Elisabeth Johansson, verksamhetschef för grundskolan.
Ulricehamn • Publicerad 22 augusti 2019
Foto: Pernilla Rudenwall