Avslag för skolskjuts skapar oro hos föräldrar

Madelene Norlings barn har tidigare haft skolskjuts men får nu avslag. Hennes tioårige son förväntas gå över flera cykelpassager, med ständig och tung trafik, för att ta sig från hemmet i Vist till skolan.
– Vi har kollat och uppfattat vägen som trafiksäker. Det är vår bedömning och de har full rätt att överklaga, säger Andreas Ekman, enhetschef på exploateringsenheten.
Ulricehamn • Publicerad 29 juni 2019
Foto: Pernilla Rudenwall