Arbetsplatsolycka: Kapade fingertoppen under servicearbete

Hedemora • Publicerad 29 november 2018

Arbetsplatsolyckan skedde den 17 november i år. En tekniker vars arbetsgivare finns på en mindre ort i Tranemo kommun, skulle utföra ett servicearbete på en arbetsplats i Hedemora som är en tätort i Dalarna. Teknikern skulle utföra service av en ventil när hen enligt egen utsago ”brustit i koncentration” och inte varit aktsam var hen placerat fingrarna i förhållande till ventilens rörliga delar. När tryckluften skulle avlägsnas från ventilen började den rörliga delen röra på sig och teknikerna som hade ett finger emellan hamnade i kläm. Resultatet blev att den övre delen av fingertoppen kapades av.