Agneta Tjäder: Agneta Tjäder: Jag bävar inför nästa val

Hur fungerar människor som uppmanar till rasistiskt våld? Menar de verkligen vad de skriver?
Foto: Pernilla Rudenwall