Så ska nya info-centralen på Lassalyckan se ut

Fem digitala skärmar ska köpas in till Lassalyckan för att ingå i den nya informationscentralen.
– Det ger oss en helt annan flexibilitet i möjligheten att informera, säger Helena Haglund, turistchef.
Ulricehamn • Publicerad 15 april 2020