Nyheter

Verna Wernersson

Publicerad 20 juni 2016

I Kölaby kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Verna Wernersson, Trädet, som avled 30 maj i en ålder av 91 år. Gudstjänsten inleddes med att Ann-Katrin Johansson spelade Jesus all min glädje bliver på orgel tillsammans med Gullan Merhamre och Carolina Davidson som medverkade på fiol och cello. Därefter sjöng Anne-Louise Wingborn, Ann-Katrin Johansson och Gullan Merhamre Som liljan på sin äng till pianoackompanjemang. Carolina Davidson var officiant och höll griftetalrry, förrättade överlåtelsen samt läste valda bibeltexter. Psalmerna I denna ljuva sommartid, Med lust och glädje tänker och En vänlig grönskas rika dräkt sjöngs gemensamt. Under stilla musik tog barnen Annika, Per Anders, Margareta, Tomas och Karin med familjer, släkt, vänner och grannar ett sista farväl vid kistan. Som avslutning på akten sjöngs Bred dina vida vingar av Ann-Katrin Johansson, Anne-Louise Wingborn och Gullan Merhamre som också spelade flöjt och därefter spelades Largo Cantabile. Efter akten inbjöds till minnesstund i församlingshemmet, där Elisabeth Holm hälsade välkommen. Efter måltiden minnestalade dottern Margareta som också framförde familjens tack. Som avslutning medverkade Gullan Merhamre, Carolina Davidson och Margareta Andreasson med I himmelen och Som när ett barn kommer hem om kvällen. Samlingen avslutades med att alla gästerna sjöng psalmerna Hela vägen går han med mig och Härlig är jorden unisont. Verna Wernersson hedrades med blommor och gåvor till Diakonia. Gravsättning kommer att ske på Kölaby kyrkogård.