Nyheter

Ulla Johansson

Publicerad 31 augusti 2015

Begravningsgudstjänst har hållitsi Möne kyrka för Ulla Johansson, 89 år gammal från Möne. Som inledning spelade kantor Jimmy Sjölund Gammal fäbodpsalm på orgel, varefter Göte Öberg sjöng Jag har hört om en stad till pianoackompanjemang av kantorn. Officiant var Lennart Hallgren som höll griftetalet. Eva Kristenson läste en dikt om Ulla. Officianten förrättade överlåtelsen, läste valda bibelord och begravningsbönen. Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag, Se, jag vill bära ditt budskap och Här en källa rinner. Göte Öberg sjöng Där rosor aldrig dör till pianoackompanjemang och som utgångsmusik spelade Jimmy Sjölund Air på orgel. Under klockringning fördes kistan till den sista vilan vid Ulla Johanssons tidigare avlidne make. Där togs ett sista tack och farväl av svärsonen Leif, barnbarnen Jonas, Malin och Petra med familjer, övrig släkt, vänner, grannar och personal från Ryttershov. Vid den efterföljande minnesstunden sjöng Göte Öberg samt höll ett litet tal. Svärsonen Leif uttalade några fina minnesord om Ulla. Lennart Hallgren avslutade minnesstunden och framförde gästernas tack. Ulla Johanssons minne hedrades med blommor samt minnesgåvor till Demensfonden.