Nyheter

Ulla Johansson

Publicerad 26 augusti 2015

Begravningsgudstjänst har hållits i Möne kyrka för Ulla Johansson, 89 år gammal från Möne. Som inledning spelade kantor Jimmy Sjölund Gammal fäbodpsalm på orgel, varefter Göte Öberg sjöng Jag har hört om en stad till pianoackompanjemang av kantorn. Officiant var Lennart Hallgren som höll griftetalet, förrättade överlåtelsen, läste valda bibelord samt läste begravningsbönen. Syskonbarnet Eva Kristenson läste en dikt om Ulla. Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag, Se, jag vill bära ditt budskap och Här en källa rinner. Därefter sjöng Göte Öberg Där rosor aldrig dör till pianoackompanjemang. Som utgångsmusik spelade Jimmy Sjölund Air på orgel. Under klockringning fördes kistan till den sista vilan, bredvid sin tidigare avlidne make. Där togs ett sista tack och farväl av svärsonen Leif, barnbarnen Jonas, Malin och Petra med familjer, övrig släkt, vänner, grannar och personal från Ryttershov. Vid den efterföljande minnesstunden sjöng Göte Öberg samt höll ett litet tal. Svärsonen Leif höll ett fint minnestal om Ulla. Lennart Hallgren avslutade minnesstunden och framförde gästernas tack. Ulla Johanssons minne hedrades med blommor samt gåvor till Demensfonden.