Nyheter

Tyra Andersson

Publicerad 1 juli 2016

I Dalums kyrka har det hållits begravningsgudstjänst för Tyra Andersson, Dalum, som avled 13 juni i en ålder av 92 år. Som inledning på akten spelade Gullan Merhamre Var jag går i skogar, berg och dalar och sjöng därefter Fattig bonddräng till eget gitarrackompanjemang. Officiant var Carolina Davidson som höll griftetalet, förrättade överlåtelsen och läste valda bibeltexter. Psalmerna En vänlig grönskas rika dräkt, Tryggare kan ingen vara och Bred dina vida vingar sjöngs gemensamt. Under stilla musik tog döttrarna Ulla och Ingela med familjer, släkt och vänner ett sista farväl vid kistan. Som avslutning på gudstjänsten sjöng Gullan Merhamre Vi ska gå hand i hand till gitarrackompanjemang och spelade därefter Tröstevisa på orgel. Efter akten inbjöds till minnesstund i Dalums församlingshem. Efter måltiden avrundade Carolina Davidson samlingen med några minnesord och bön. Tyra Andersson hedrades med blommor och gåvor till Läkare Utan Gränser. Gravsättning kommer att ske på Dalums kyrkogård.