Nyheter

Sonja Henningsson

Publicerad 7 november 2016

I Varnums kyrka har det hållits begravningsgudstjänst för Sonja Henningsson, Nitta, som avled 27 september i en ålder av 95 år. Efter samlingsmusik och klockringning inledde Majvor Sigvardsson gudstjänsten med Air på orgel och därefter sjöng Bernt Johansson Där rosor aldrig dör. Officiant var Lars Kempe som höll griftetalet, läste valda bibeltexter och förrättade överlåtelsen. Psalmen Var jag går i skogar, berg och dalar sjöngs gemensamt. I anslutning till griftetalet sjöng Bernt Johansson Tack min Gud, för vad som varit till orgelackompanjemang. Under stilla musik tog barnen Lilian, Kjell, Ingvar och Mats med familjer, släkt, grannar och vänner ett sista farväl. Som avslutning på akten sjöng Bernt Johansson Jag har hört om en stad och därefter spelade Majvor Sigvardsson Amazing grace. Efter gudstjänsten inbjöds till minnesstund. Sonja Henningssons minne hedrades med blommor samt gåvor till Hjärt-Lungfonden. Gravsättning kommer att ske på Varnums kyrkogård.