Nyheter

Roy Nygren

Publicerad 4 december 2015

I Gällstads och Södra Säms kyrka har det hållits begravningsgudstjänst för Roy Nygren, Tranemo, som avled 9 november i en ålder av 82 år. Efter samlingsmusik och klockringning inledde Annika Persson gudstjänsten med att spela Gammal fäbodpsalm följt av solosång med Där björkarna susa. Officiant var Per Jonstoij som höll griftetalet, läste valda bibeltexter och förrättade överlåtelsen. Psalmerna Blott en dag, Så går en dag än från vår tid och De skall gå till den heliga staden sjöngs gemensamt. I anslutning till griftetalet spelade Per Utbult trumpet och Annika Persson orgel i musikstycket The Elephant song. Under stilla musik tog barnen Robert, Martin och Katarina med familjer, brodern Arne med familj, kusiner, släkt, vänner och Bröder i Logen 24 Gunger av Bifrostorden ett sista farväl vid kistan. Som avslutning på akten sjöng Annika Persson Bred dina vida vingar till eget orgelackompanjemang och där också Per Utbult medverkade med trumpet. Som avslutning spelades Tröstevisa. Efter akten inbjöds till minnesstund i Gällstads församlingshem. Efter måltiden avrundade Per Jonstoij samlingen med att framföra de anhörigas tack och läste därefter några psalmverser. Förutom med blommor hedrades Roy Nygren med minnesgåvor till Parkinsonfonden, Cancerfonden och Hörselskadades riksförbund. Gravsättning kommer att ske på Gällstads kyrkogård.