Nyheter

”Pia” Britt-Marie Persson

Publicerad 29 februari 2016

I Tranemo kyrka har begravningsgudstjänst hållits för ”Pia” Britt-Marie Persson, Tranemo, som avled den 1 februari i en ålder av sjuttiotvå år. Akten leddes av komminister Lars-Olle Svensson som höll griftetalet och återgav inhämtade minnesbilder från Pias liv. Vid orgeln tjänstgjorde Mikael Ramström och som solister hördes Marie Arturén, solosång, Göran Åhlfeldt, flygel, samt Mats Svedberg, gitarr. Efter klockringning spelades Gammal fäbodpsalm från kyrkorgeln, varefter Marie Arturén sjöng För kärlekens skull till ackompanjemang från flygel och gitarr. Psalmerna Blott en dag, Bred dina vida vingar samt Härlig är jorden sjöngs gemensamt. Efter överlåtelsen hördes Så skimrande var aldrig havet. Till utvald musik tog maken Staffan och döttrarna Katrin och Jessica med familjer, syskon med familjer, övrig släkt, grannar, vänner och tidigare arbetskamrater ett stilla avsked. Akten i kyrkan avslutades med två musikstycken. Marie Arturén sjöng Feelings och därefter spelades Tears in Heaven på gitarr och flygel. Förutom med vackra blommor hedrades Pia Perssons minne med gåvor till Borås Forsknings- och Utvecklingsfond mot cancer. Ett tack framfördes för uppslutningen i kyrkan, blommor och minnesgåvor. Begravningsgästerna samlades till en minnesmåltid i Tranemo församlingshem. Marie Arturén och Göran Åhlfeldt framförde Over the Rainbow. Lars-Olle Svensson läste några minnesord nedskrivna av maken Staffan Persson. Efter en kort betraktelse framförde han sitt och gästernas tack och stunden avslutades. Pia Persson får sin viloplats i minneslunden på Tranemo kyrkogård.