Nyheter

Paul Peterson

Publicerad 10 oktober 2016

I Vists kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Paul Peterson, Näsboholm, som avled den 2 september i en ålder av 94 år. Som inledning spelade Urban Gärdborn Höga gärdet ur Änglagård följt av unison sång i psalmen Jag lyfter ögat mot himmelen. Officiant var Henrik Lööv som höll griftetalet samt förrättade överlåtelsen. Karl-Johan Gollnik sjöng två sånger – Stad i ljus och You raise me up. Ytterligare en psalm, Var inte rädd, sjöngs i gudstjänsten. Som avslutning i kyrkan spelade Urban Gärdborn Tröstevisa. Vid graven tog makan Ethel, döttrarna Anneli och Tina med familjer, broder samt släkt, vänner och grannar ett sista farväl. Psalmen Bred dina vida vingar avslutade gudstjänsten. Efter akten inbjöds till minnesstund i Fiskarstugan. Där talade dottern Tina, som även framförde de anhörigas tack till gästerna.