Nyheter

Marie-Luise Jacobi von Wangelin

Publicerad 30 juni 2016

I Equmeniakyrkan i Ulricehamn har det hållits begravningsgudstjänst för Marie-Luise Jacobi von Wangelin som avled 1 juni i en ålder av 95 år. Som inledning på akten spelade Majvor Sigvardsson Gammal fäbodpsalm och därefter sjöng Christer Helander Bist Du bei mir till pianoackompanjemang. Peter Andersson var officiant och höll griftetalet, förrättade överlåtelsen samt läste valda bibeltexter. Karl-Johan Gollnik tolkade delar av gudstjänsten på tyska. Psalmerna Som sådden förnimmer, Så tag nu mina händer och Härlig är jorden sjöngs gemensamt. Under stilla musik tog syskonbarnen Ernst, Gertraud och Gisela från Tyskland, före detta arbetskamrater och vänner ett sista farväl. Som avslutning på gudstjänsten sjöng Christer Helander Det enda jag vet och därefter spelade Majvor Sigvardsson Amazing grace. Efter akten inbjöds till minnesstund. Minnestal hölls av Inga-Maj Sandberg, Karin Sjöberg, Börje Kraft och Ernst Soldan. Som avslutning på gemenskapen talade Peter Andersson och Christer Helander sjöng Till Din blomstrande äng. Marie-Luise Jacobi von Wangelin hedrades med blommor och gåvor till Equmeniakyrkan i Ulricehamn. Gravsättning kommer att ske på Vists kyrkogård.