Nyheter

Margit Andersson

Publicerad 24 september 2015

I Härna kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Margit Andersson som avled den 1 september i en ålder av 92 år. Som inledning spelade Lars-Eric Bernvill på orgel Tröstevisa följt av unison sång i psalmen Bred dina vida vingar. Officiant var Beatrice Yngvesson som höll griftetalet samt förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av två psalmer, Det finns djup i Herrens godhet samt Härlig är jorden. I kyrkan tog syskonbarnen Britt, Kristina och Lars-Göran med familjer samt släkt, vänner och grannar ett sista farväl. Som avslutning spelade Lars-Eric Bernvill Gammal fäbodpsalm. Efter gudstjänsten inbjöds till minnesstund i Kyrkans hus. Margit Andersson hedrades med blommor samt minnesgåvor till Läkarmissionen.