Nyheter

Lilly Arvidsson

Publicerad 2 juni 2015

Begravningsgudstjänst har hållits i Äspereds kyrka för Lilly Arvidsson. Som ingångsmusik spelades Långt bortom rymder vida av Eva Lenberg på orgel, därefter sjöng Pontus Nilsson och Hanna Rondahl Jag har hört om en stad till eget ackompanjemang. Officiant var Per-Johan Axell som höll griftetalet och höll ett personligt tal om Lilly. Han läste även ett bibelord, varefter han förrättade överlåtelsen och läste begravningsbönen. Psalmerna Det stod en blomma så skön och blid, Tryggare kan ingen vara samt O store Gud sjöngs gemensamt. Vid kistan togs ett sista tack och farväl av maken Gösta, dottern Anette med familj, övrig släkt, vänner och grannar. Hanna Rondahl medverkade även med ytterligare ett solostycke och som avslutningsmusik spelades O hur saligt att få vandra på orgel. Gästerna samlades sedan för en minnesmåltid i Äspereds församlingshem, där dottern Anette hälsade alla välkomna. Under minnesstunden lästa Hanna en dikt och Arnold Arvidsson höll ett minnestal samt läste ett bibelord. Som avslutning läste Kenn Arvidsson två dikter.