Nyheter

Karin Larsson

Publicerad 20 april 2016

I Böne kyrka har det hållits begravningsgudstjänst för Karin Larsson, Böne, som avled 23 mars i en ålder av 101 år. Gudstjänsten inleddes med att Gullan Merhamre spelade Air på piano. Därefter sjöng Carolina Smedberg och Björn Arnesson Bred dina vida vingar till pianoackompanjemang och Carolina Smedberg medverkade också med fiol. Officiant var Flemming Anderberg som höll griftetalet, förrättade överlåtelsen samt läste valda bibelord. Psalmerna Blott en dag, ett ögonblick i sänder, Härlig är jorden och Det finns djup i Herrens godhet sjöngs gemensamt. Under stilla musik tog svägerskan Carole, syskonbarnen Lars, Elsa, Ingrid, David, Peder, Annika och Christoffer med familjer, släkt, vänner och grannar ett sista farväl vid kistan. Som avslutning på akten sjöng Carolina Smedberg och Björn Arnesson Välsignelsen och därefter spelade Gullan Merhamre Koppången. Efter akten inbjöds till minnesstund i Böne bygdegård och där minnestalade kusinen Per-Olof Eckerlid. Karin Larsson hedrades med blommor och gåvor till Skut, Svenska kyrkans arbete i utlandet. Gravsättning kommer att ske i familjegraven på Böne kyrkogård.