Annons
Nyheter

Iris Josefsson

Publicerad 1 april 2016

I Tranemo kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Iris Josefsson, Gudarpsgården, Tranemo, som avled den 6 mars i en ålder av 95 år. Efter Gammal fäbodpsalm framfördes den ryska folksången Jag har hört om en stad. Saxofonsolist var Larsowe Peterson och vid orgeln tjänstgjorde kyrkomusiker Mikael Ramström. Begravningsakten leddes av komminister Lars-Olle Svensson som i sitt griftetal speglade minnesbilder från Iris Josefssons livsvandring. Han förrättade därefter överlåtelsen och sjöng begravningsbönen. Efter ytterligare bibelord spelades Koppången. Psalmerna Det finns djup i Herrens godhet, O store Gud och Som en härlig gudomskälla sjöngs gemensamt. Vid den blomstersmyckade kistan tog döttrarna Rose-Marie, Ing-Britt och Marianne med familjer, syster och broder med familjer, övrig släkt, grannar och vänner samt personal från Gudarpsgården ett stilla avsked. Förutom med vackra blommor hedrades Iris Josefsson minne med gåvor till Hjärt-Lungfonden. Anna Björkmalm-Cronberg och Emelie Lindberg sjöng Blott en dag, ett ögonblick i sänder varefter akten i kyrkan avslutade med Amazing Grace. Ett tack framfördes för uppslutningen i kyrkan, blommor och minnesgåvor. Vid den efterföljande minnesstunden i Tranemo församlingshem hölls minnestal av Sven-Erik Björkmalm, samt upplästes minnesord av Annelie Hermansson. Barnbarn och barnbarnsbarn sjöng en sång varefter Lars-Olle Svensson framförde sitt och gästernas tack och avslutade stunden med några minnesord samt en betraktelse. Iris Josefsson får senare sin viloplats invid maken Arne på Tranemo kyrkogård.

Annons
Annons
Annons
Annons