Nyheter

Inga–Brith Pettersson

Publicerad 22 juni 2015

I Tranemo kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Inga-Brith Pettersson, som avled den 19 maj i sitt åttiosjunde levnadsår. Officiant Lars-Olle Svensson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och sjöng begravningsbönen. Vid orgeln tjänstgjorde Jonas Båvall, och som solist med saxofon och tvärflöjt hördes Larsowe Peterson. Utöver med vackra blommor hedrades Inga-Brith Petterssons minne med gåvor till Hjärt-Lungfonden. Till stilla musik tog barnen Kristina, Göran, Lars och Ulf med familjer, övrig släkt och vänner ett stilla avsked. Ett tack framfördes för uppslutningen i kyrkan, blommor samt gåvor till Hjärt-Lungfonden. Vid den efterföljande minnesstunden i Tranemo församlingshem hördes minnestal av Mats Gustavsson samt upplästes en hälsning med minnesvärda ord från vännerna Elsy Passgård, Inga-Lill Pettersson och Eiwor Lundberg. Lars-Olle Svensson läste ett bibelcitat varefter representanten framförde gästernas tack och stunden avslutades med ett musikstycke. Inga-Brith Pettersson får senare sin viloplats invid maken Kjell på Tranemo kyrkogård.