Nyheter

Inga Gustavsson

Publicerad 17 augusti 2015

I Hössna kyrka har det hållits begravningsgudstjänst för Inga Gustavsson, Hössna, som avled 17 juli i en ålder av 84 år. Som inledning på akten spelade Urban Gärdborn Gammal fäbodpsalm. Därefter sjöng Roger Jarvid, Urban Jarvid och Tomas Jarvid Där rosor aldrig dör till gitarrackompanjemang av Tomas Jarvid. Psalmerna Var jag går i skogar, berg och dalar, O store Gud och Blott en dag, ett ögonblick i sänder sjöngs gemensamt under gudstjänsten. Officiant var Bengt Merhamre som höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibeltexter. Diakon Gunnel Karlsson medverkade med att läsa valda bibelord från Psaltaren samt läsa begravningsbönen. Efter begravningsbönen sjöng Roger Jarvid, Urban Jarvid och Tomas Jarvid Jag är en gäst och främling. Som avslutning i kyrkan spelade Urban Gärdborn Koppången. Vid graven på Hössna kyrkogård tog syskonbarnen med familjer, släkt, vänner, grannar och personal från Parkgården ett sista farväl. Begravningsgudstjänsten avslutades med psalmen Härlig är jorden. Efter akten inbjöds till minnesstund i Hössna Prästgård. Där minnestalade Börje Kraft och kusinen Arne Brink. Roger Jarvid, Tomas Jarvid, Urban Jarvid och Börje Kraft sjöng Mosippa, Han är min sång och min glädje. Minnesstunden avslutades med att alla sjöng psalmen Tryggare kan ingen vara. Inga Gustavssons minne hedrades med blommor och minnesgåvor till Hössna Hembygdsförening.