Nyheter

Hardy Bechsgaard

Publicerad 22 februari 2016

I Tranemo kapell har begravningsgudstjänst hållits för Hardy Bechsgaard, Tranemo, som avled den 16 januari, 66 år gammal. Komminister Lars-Olle Svensson höll griftetalet och sjöng begravningsbönen, och vid orgeln tjänstgjorde kyrkomusiker Mikael Ramström. Efter akten i kapellet fördes stoftet ut på kyrkogården och Hardy Bechsgaard gravsattes i urnlunden invid sin mor Karen Nilsson. Ett stilla avsked togs av barnen Kim Bechsgaard och Frans Brunke, pappa Ingemar Nilsson med respektive samt faster Elvie Eriksson. Officianten lyste frid över graven och akten avslutades.