Nyheter

Gunnar Hellmuth

Publicerad 7 november 2016

I Equmeniakyrkan, Ulricehamn, har begravningsgudstjänst hållits för Gunnar Hellmuth, som avled 19 oktober i sitt 104:e levnadsår. Som inledning på akten spelade Majvor Sigvardsson Amazing grace på orgel och därefter sjöng svärsonen Bernt Johansson Jag är främling till orgelackompanjemang av Majvor Sigvardsson. Psalmerna De skall gå till den heliga staden, Blott en dag ett ögonblick i sänder och Var jag går i skogar berg och dalar sjöngs gemensamt. Officiant var Carolina Davidson som höll griftetaletet samt förrättade överlåtelsen. I kyrkan tog dottern Margareta med maken Bernt, dottern Gulli med maken Göte samt Carl-Gustaf och Ulla-Karin, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarn, släkt och vänner sitt sista tack och farväl under stilla orgelmusik. Bernt Johansson sjöng Du är alltid en del utav oss och som avslutande musikstycke spelades Som en bro över mörka vatten.