Nyheter

Gulli Pettersson

Publicerad 30 juni 2016

I Kärråkra kyrka har det hållits begravningsgudstjänst för Gulli Pettersson, Dalum. Som inledning spelade Jimmy Sjölund Gammal fäbodpsalm på orgel, varefter Michael Eriksson spelade en egen mix på fiol Polska efter Pher Phersson samt Polska till Gulli som han själv komponerat. Officiant var Beatrice Yngvesson som höll griftetalet, läste en dikt, förrättade överlåtelsen och sjöng begravningsbönen. Hon läste även några bibelord. Gemensamt sjöngs psalmerna Som en härlig gudomskälla, Lär mig, du skog att vissna glad och Tryggare kan ingen vara. Michael Eriksson spelade även på fiol Gryning över Bergsäter som han själv komponerat. Under klockringning fördes kistan till graven där sonen vilar sedan många år. Där togs ett sista tack och farväl av vänner, grannar samt personal från Parkgården. Gulli Petterssons minne hedrades med blommor.