Annons
Nyheter

Greta Bergqvist

Publicerad 9 maj 2016

I Timmele kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Greta Bergqvist, som avled den 24 april i en ålder av 88 år. Efter samlingsmusik och klockringning spelade Arne Gunnarsson Air, varefter Tina Andersson sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar, följt av unison sång i psalmen Vänligt över jorden glänser. Officiant var Henrik Lööv som höll griftetalet samt förrättade överlåtelsen. Ytterligare en psalm, Likt vårdagssol i morgonglöd, sjöngs i gudstjänsten. Som avslutning i kyrkan sjöng Tina Andersson Jag är främling och Arne Gunnarsson spelade O store Gud, under det att kistan fördes ut till graven. Där tog sonen Bengt-Allan med hustru Pirkko samt släkt och vänner ett sista farväl. Psalmen Bred dina vida vingar avslutade gudstjänsten. Efter akten inbjöds till minnesstund i församlingshemmet. Där spelade Arne Gunnarsson två stycken, Time to say goodbye samt Memory. Carl-Eric Abrahamsson höll minnestal och framförde gästernas tack. Samlingen avslutades med psalmen Långt bortom rymder vida och att Henrik Lööv framförde anhörigas tack till gästerna.

Annons
Annons
Annons
Annons