Nyheter

Ewa Wetterlund

Publicerad 1 september 2016

I Vists kyrka har det hållits begravningsgudstjänst för Ewa Wetterlund, Ulricehamn, som avled 15 augusti i en ålder av 83 år. Som inledning på akten spelade Urban Gärdborn Gammal fäbodpsalm och därefter sjöngs psalmen Blott en dag, ett ögonblick i sänder unisont. Officiant var Per Jonstoij som höll griftetalet, läste valda bibeltexter samt förrättade överlåtelsen. I anslutning till begravningsbönen sjöngs psalmerna O giv oss, Herre, av den tro och Härlig är jorden. Under stilla musik tog maken Gunnar, släkt, vänner och grannar ett sista farväl. Som avslutning på gudstjänsten spelade Urban Gärdborn Tröstevisa. Ewa Wetterlunds minne hedrades med blommor och gåvor till Hjärt-Lungfonden. Gravsättning kommer att ske på Vists kyrkogård.