Nyheter

Eivor Andersson

Publicerad 4 april 2016

I Vists kyrka har det hållits begravningsgudstjänst för Eivor Andersson, Härstorp, som avled 4 mars, 63 år gammal. Efter samlingsmusik och klockringning inledde Arne Gunnarsson akten med att spela Våren och sjöng därefter Där rosor aldrig dör till eget orgelackompanjemang. Officiant var Bengt Merhamre som höll griftetalet, läste valda bibeltexter samt förrättade överlåtelsen. Psalmerna Blott en dag, ett ögonblick i sänder, Tack, min Gud, för vad som varit och Din klara sol går åter opp sjöngs gemensamt under gudstjänsten. Under stilla musik tog dottern Marie, mor Sonja, systern Ann-Marie med familj, släkt, arbetskamrater, vänner, grannar och personal från hemtjänsten ett sista farväl. Som avslutning sjöng Arne Gunnarsson Hallelujah till eget ackompanjemang och spelade därefter Amazing grace. Efter akten i kyrkan inbjöds till minnesstund i Timmele församlingshem. Eivor Andersson hedrades med blommor och gåvor till Cancerfonden. Gravsättning kommer att ske på Vists kyrkogård.