Nyheter

Carina Fredriksson

Publicerad 8 juni 2015

Begravningsgudstjänst har hållits i Vistasalen för Carina Fredriksson, Ulricehamn, som avled den 16 maj i en ålder av 58 år. Som inledning spelade Urban Gärdborn Dans i de saligas ängder varefter dottern Mia sjöng Jag ser Dig, en sång som hon själv skrivit. I gudstjänsten sjöngs tre psalmer, Blott en dag, En vänlig grönskas rika dräkt samt Härlig är jorden. Officiant var Lennart Hallgren som höll griftetal samt förrättade överlåtelsen. I Vistasalen tog maken Hasse, dottern Mia med familj, pappa Göte samt släkt och vänner ett sista farväl. Som avslutning spelades från cd Nu tystnar musiken. Carina Fredriksson hedrades med blommor samt minnesgåvor. Efter kremation kommer gravsättning att ske i Minneslunden på Vists kyrkogård.