Nyheter

Britt Johansson

Publicerad 2 november 2015

I Vists kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Britt Johansson, Ulricehamn, som avled den 1 oktober i en ålder av 93 år. Som inledning spelade Majvor Sigvardsson på orgel Air följt av unison sång i psalmen Tryggare kan ingen vara. Officiant var Martin Landgren som höll griftetalet samt förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av två psalmer, Blott en dag samt Bred dina vida vingar. I kyrkan tog syskonbarn med familjer samt släkt och vänner ett sista farväl. Som avslutning spelade Majvor Sigvardsson Amazing grace. Britt Johansson hedrades med blommor samt minnesgåvor. Efter kremation kommer gravsättning att ske i Minneslunden på Vists kyrkogård.