Nyheter

Birgit Dahlengren

Publicerad 4 juli 2016

I Ljungsarps kyrka har det hållits begravningsgudstjänst för Birgit Dahlengren, Ulricehamn, som avled 8 juni i en ålder av 89 år. Som inledning på akten spelade Mikael Ramström Amazing grace och sjöng därefter Jag har hört om en stad till eget orgelackompanjemang. Officiant var Tomas Jarvid som höll griftetalet, förrättade överlåtelsen och läste valda bibeltexter. Psalmerna Det finns djup i herrens godhet, Blott en dag, ett ögonblick i sänder och Jesus för världen givit sitt liv sjöngs gemensamt under gudstjänsten. Som avslutning sjöng Mikael Ramström Tack min Gud för vad som varit och spelade därefter Tröstevisa. Vid graven på Ljungsarps kyrkogård tog sönerna Leif och Thomas, barnbarn med familjer, syster med familj, släkt och vänner ett sista farväl. Gudstjänsten avslutades med att alla sjöng Härlig är jorden gemensamt. Efter akten inbjöds till minnesstund i Sockenstugan. Efter måltiden minnestalade svågern Gunnar Gustafsson och diakon Elisabeth Henning. Tomas Jarvid medverkade med bön, läste några psalmverser och avslutade med att framföra gästernas tack till familjen. Birgit Dahlengren hedrades med blommor och gåvor till Hjärt Lungfonden och diakonin i Ulricehamns församling.